De första åren

Företaget Bohlin & Nilsson har en mycket lång historia, nära 100 år av kontinuerlig drift. Bolaget grundades redan 1948 då som handelsbolag av de båda arbetskamraterna Lars-Ivar Bohlin och Uno Nilsson och drevs till en början vid sidan av ordinarie arbete. De första lokalerna hyrdes på Birger Jarlsgatan 10 i Stockholm och sedermera hyrdes lager på olika adresser för att kunna möta den ökande efterfrågan.

Till en början var den stora artikeln roterande filar som dominerade försäljningen. Med åren introducerades egna innovationer som ”Alex Aluminiumplugg”, en smart konstruktion på plugg som ersatte dåtidens träplugg vilket blev en riktig storsäljare. Utöver detta salufördes fasadhissar, polerutrustning, expanderbult, trä & maskinskruv samt diverse handverktyg.

Lagerflytten

I takt med tillväxt flyttades lagret 1959 till Kammakaregatan 51 där sortimentet utökades ytterligare och personalen utökades med bl.a. chaufför för transporter inom Storstockholm.

Förändringar över tid

År 1967 ombildades handelsbolaget till aktiebolag och 1968 blev Uno Nilsson ensam ägare till bolaget. Året därpå flyttade både kontor och lagerfunktion till Ormbergsvägen i Gröndal. 1974 köpte en järnhandelsgrossist i Malmö – Thomée – Bohlin & Nilsson AB för att etablera sig i Mellansverige. Företaget flyttade 1975 till Lumavägen i Stockholm och 1978 var det dags för nästa flytt, då det bar iväg från Stockholm till Hansavägen i Södertälje.

Ny ägarstruktur när de anställda köpte tillbaka bolaget

10 år senare – Den 1 oktober 1988 – köptes Bohlin & Nilsson upp från Thomée av 6 anställda som i samband med köpet flyttade verksamheten en knapp kilometer bort till nya lokaler med både lager och kontor på adressen Industrivägen 21 i Södertälje, där vi ligger än idag.

Konsolidering av ägande

Under senare delen av 2010-2020 har bolagsägandet förändrats i samband med pension där tidigare ägare sålt ut sina andelar vilket till slut koncentrerade ägandet till två stycken – Tommy Hansson och Peter Nilsson med lika ägande.

Bohlin & Nilsson in i framtiden

I samband med att Tommy och Peter bestämde sig för att trappa ner såldes bolaget till en ny ägarkonstellation under sommaren 2023. Med nya engagerade ägare kommer Bohlin & Nilsson att fortsätta utvecklas och förbli en fortsatt stark leverantör.

Bohlin & Nilssons inriktning är och har genom åren till största delen varit försäljning av verktyg, maskiner och förnödenheter till i huvudsak elbranschen, men också till övriga hantverkare, industrier, kommuner m.m.